OM LOUISENLUND GODS

HISTORIEN OM LOUISENLUND GODS

Louisenlund
Godset Louisenlund blev bygget i 1797 af Major & Eskadronchef Georg Ditlev von Schildknecht. Majoren bygger Louisenlund som bolig for familien.

I dag er Louisenlund Gods igen kommet i familieejet. Familieejerskabet har til formål at værne om Louisenlunds smukke og fredet natur, samt drive et bæredygtigt jagtvæsen.

Louisenlunds historie
11.500 rigsdaler var prisen, da Georg Ditlev Schildknecht i 1796 købte øen Endelave, inklusive dens fæstebønder, af godsejeren på Stensballegård ved Horsens. Schildknecht var major og eskadronchef ved Det Slesvigske Kyrasserregiment - et rytterregiment - i Hosens, inden han flyttede til øen med sin hustru og tre små børn.
I 1797 lod han bygge en ny residens langt øst for Endelave By. Sit gods kaldte han Louisenlund, og det var i slægtens eje i mere end 100 år.
Men for major Schildknecht, der i øvrigt i sine sidste år kaldte sig von Schildknecht, blev fornøjelsen kort. I år 1800 døde han, kun 59 år gammel.
Hans enke sad tilbage med en hel ø og tre små børn. Hun overdrog i 1830 styret til sønnen Johan Daniel Schildknecht, og i hans tid købte de sidste fæstebønder sig fri.
Ved hans død i 1857 residerede hans enke på godset, indtil hun seks år senere overdrog godset til svigersønnen Gehard Hoe.
Det gik godt i en del år, men i 1903 blev Gerhard Hoe erklæret konkurs og Louisenlund overtaget af en entreprenør J. Bjerregaard fra København.
Han lod opføre den nuværende hovedbygning i 1905.
I første halvdel af 1900-tallet nåede Louisenlund at have en række ejere.
Den mest farverige var Hjalmar Olsen, chef for Zone-redningskorpset i Horsens. Han var efter eget udsagn sømand, murer, hvalfanger og løvetæmmer, og med sig havde han da også tre store løveunger, da han i 1936 rykkede ind på Louisenlund.
En af dem slap løs og nåede at sprede skræk og rædsel på øen og bide nogle gæs ihjel, inden den blev indhentet og skudt.
Men også løvetæmmeren forlod øen, og i 1938-39 ejede Statens Jordlovsudvalg Louisenlund og lod udstykke en række husmandsbrug på arealerne.
Siden kom den igen i privat eje, og i 1948 købte selskabet Børnenes Vel i Vejle Louisenlund for at bruge ejendommen til feriekoloni for drenge fra svagt stillede hjem.
I 1969 overtog Vejle Kommune stedet, der blev brugt som feriekoloni, indtil kommunen i 2009 besluttede at afvikle og sælge Louisenlund.

ÅR

1796

I 1796 købte eskadronchef Georg Ditlev Schildknecht fra Slesvig Endelave. Øen havde i middelalderen dels været i kronens eje, sat i pant til et tysk hertugdømme og tilhørt de katolske biskopper i Aarhus. I 1700-tallet hørte Endelave under herregården Stensballegaard ved Horsens, og herefter blev den solgt til private, herunder ovennævnte Schildknecht.

ÅR

1797

Georg Ditlev Schildknecht sammenlagde to af øens gårde, og han lod bygge gården Louisenlund langt øst for Endelave landsby ude ved Lynger Hage i 1797. Alle bygninger fra dengang er siden fornyet. Senere blev endnu en gård lagt ind under Louisenlund.

ÅR

1840

Fra 1840 begyndte øens landmænd at frikøbe sig. I de følgende årtier frem til 1880 blev de øvrige ca. 40 fæstegårde og en del husmandssteder solgt til selveje. Louisenlund forblev i slægtens eje frem til 1903, hvor den blev solgt på tvangsauktion. Derefter fulgte en række hastigt skiftende ejere af gården.

ÅR

1938-39

I 1938-39 ejede Statens Jordlovsudvalg Louisenlund, og på en del af gårdens store arealer skabtes en række
husmandsbrug.

ÅR

1948

I foråret 1948 købte selskabet Børnenes Vel i Vejle gården med tilliggende. I 1904 blev den velgørende forening stiftet i Vejle, og i 1923 oprettede Børnenes Vel en feriekoloni på Hvidbjerg. Foreningen udvidede i 1948 yderligere sine aktiviteter med feriekolonien Louisenlund på Endelave. Louisenlund feriekoloni var for drenge fra svagt stilede hjem.

ÅR

1966

I 1969 sendte Børnenes Vel de sidste hold skolebørn fra Vejle på feriekoloni på Endelave. Samme år overtog Vejle Kommune Louisenlund, der blev brugt som feriekoloni, indtil kommunen i 2009 besluttede at afvikle og sælge Louisenlund.

Kilde: vejlewiki.dk

Rul til toppen